Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Maszewo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Maszewo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Maszewo.

Mapa Geoportal Maszewo

Dane urzędu

Urząd Miejski w MaszewiePl. Wolności 2Maszewo, 72-130

Tel: 91 4187840

Fax: 91 4187506

E-mail: urzad@maszewo.pl

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Maszewo: 3204033

Witryna: www.maszewo.pl

Władze lokalne: Burmistrz Paweł Piesiourzad@maszewo.pl

Gmina Maszewo w liczbach

Powierzchnia gminy Maszewo*

210 km2

291 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Maszewo*

8 768 mieszkańców

1037 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Maszewo*

42 mieszkańców na km2

1802 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Maszewo

Geoportal Maszewo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Maszewo

Jak powstał Geoportal gminy Maszewo?

Geoportal Maszewo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Maszewo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Maszewo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Maszewo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Maszewo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Maszewo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Maszewo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Maszewo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Maszewo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Maszewa.
Informacje na Geoportalu Maszewo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Maszewo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Maszewo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Maszewo;
 • Rejestr MPZP Maszewo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Maszewo;
 • Mapa Topograficzna gminy Maszewo;
 • Mapa Solarna gminy Maszewo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Maszewo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Maszewo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Maszewo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Maszewo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Maszewo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Maszewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Maszewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Maszewo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Maszewo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Maszewo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Maszewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Maszewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Maszewo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Maszewo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Maszewie.

  Geoportal gminy Maszewo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Maszewo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Maszewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Maszewo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Maszewie.

  W Geoportalu Maszewo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Maszewo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Maszewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Maszewo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Maszewo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Maszewo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Maszewo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Maszewo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Maszewo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Maszewo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Maszewo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Maszewie. W Geoportalu gminy Maszewo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Maszewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Maszewo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Maszewo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Maszewo dla mieszkańców

Geoportal Maszewo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Maszewo. Na mapie Maszewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Maszewo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Maszewo. Korzystając z map Geoportalu gminy Maszewo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Maszewo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Maszewo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Maszewo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu